Evanghelia pictată de Regina Elisabeta de la Curtea de Argeș

„Nu există decât o fericire: Datoria!… Nu există decât o consolare: Munca! Nu există decât o bucurie: Frumosul!” 
– Carmen Sylva

Regina Elisabeta pictează Evanghelia de la Curtea de Argeş în stilul missalelor medievale (1886-1892) excelând în broderie, inventând o cusătură originală premiată cu medalia de aur la Expoziţia Universală din 1900.

Evanghelia conţine, în cele 50 de pagini in folio, scrise cu aur sau cu argint pe un fundal de pagină divers colorat, cu chenar lat, decorat în variate motive florale, arabescuri sau ornamente populare româneşti, textele celor 12 Evanghelii care se citesc în Joia Mare din Săptămâna Patimilor, precum şi textul Evangheliei Învierii din Sâmbăta Mare. Evanghelia cuprinde următoarea destăinuire a autoarei programului pictural: „Legat-am această carte cu cele douăsprezece Evanghelii ale Patimilor Domnului şi Mântuitorului Nostru Iisus Christos, pentru sfânta şi dumnezeiasca Biserică a Episcopiei Curtei-de-Argeş, întru amintirea prea iubitei şi singurei mele copile, Maria, care, în Joia Patimilor, a trecut la viaţa cea veşnică şi la al căreia căpătâiu, am auzit citindu-se mângâietoare cuvinte ale Domnului. Castelul Peleşului, în 27 August (8 Septembrie) 1886”.

Ferecătura Evangheliei – realizată după desenele reginei – este amplu ornamentată în arabescuri inspirate din motivele decorative ale bisericii episcopale, având, în zona centrală, crucea triplă bizantină proiectată pe un fundal albastru marcat de motive florale galbene şi roşii – cromatica sugerând, prin asociere, tricolorul românesc. Coperta posterioară conţine un desen preluat de pe „cusături naţionale” şi un text inscripţionat pe un fond de aur cu litere albastru cobalt, facsimilat după autograful reginei, reproducând cuvintele rostite de Iisus pe cruce: „Părinte, iartă-le lor că nu ştiu ce fac! Amin zic ţie! Astăzi, împreună cu Mine vei fi în rai! Mi-e sete! Muiere, iată fiul tău, iată muma ta! Ili, Ili, Lama Savahtani! Părinte, în mâinile Tale, încredinţez duhul Meu! Săvârşitu-s-a!…”. Marginal, este inscripţionat în aur: „Elisabetha, 1886”. Copertele ferecăturii sunt legate printr-un bind format din zale de aur „împletite după modelul vechilor Evanghelii româneşti”.

Evanghelia pictată de Regina Elisabeta poate fi văzută și admirată la Mănăstirea Curtea de Argeș.

#argesuldepoveste #manastireacurteadearges #evanghelia #carmensylva

Fotograf: Mihail Oprescu | www.mihailoprescu.ro